Lees eerst het vraagprogramma goed door !

1. De inschrijving voor deelname aan het Kampioenschap voor drie- en vier tot en met zevenjarige sportpaarden (hengsten, merries en ruinen) gebeurt door het opsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld van € 15 per paard. Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan voordat het deelnemende paard de baan betreedt. Op de inschrijven pagina van deze website kun je informatie vinden hoe je een paard aan kunt melden. Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt ook € 15 per paard.

©Mariol Middel

©Mariol Middel

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen ( 3- en 4 t/m 7-jarigen). Deelname staat open voor alle sportpaarden. Goedgekeurde hengsten zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname met hetzelfde paard aan de wedstrijd vrijbewegen én vrijspringen is mogelijk, maar geldt als twee opgaven. Hoewel men voor beide onderdelen kan kwalificeren is het tijdens de finale toegestaan slechts aan één van beide onderdelen deel te nemen.

5. Bij te weinig deelname heeft de organisatie het recht de wedstrijden te annuleren.

4. Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen influenza en tetanus. Inentingsbewijs en stamboekpapier dienen ter plaatse op verzoek te worden voorgelegd.

5. De paarden worden door de jury beoordeeld op hun springaanleg danwel hun aanleg tot het vrijbewegen. De betreffende juryleden worden t.z.t. bekend gemaakt op deze website.

6. Het vrijspringen houdt het springen in vrijheid van een lijntje in (insprong over een kruisje met drafbalk ervoor en daarna op één galopsprong een steilsprong gevolgd door een steil/oxer op één galopsprong). Het vrijbewegen houdt het bewegen in vrijheid in (beide kanten draf en galop laten zien en van hand veranderen. De stap wordt aan de hand beoordeeld). Het springpaard wordt beoordeeld op galop, afdruk, techniek voor, techniek achter, bascule, vermogen en reflexen. Het dressuurpaard wordt beoordeeld op stap, draf, galop, souplesse, houding en balans en de aanleg als dressuurpaard.

7. Het ONNK is een kampioenschap met twee voorselecties. De beste paarden dienen terug te komen voor de finale, waarbij alle voor de finale geselecteerde paarden individueel geplaatst worden. Het ONNK stelt na afloop van de drie selectierondes een score vast, welke geldt als grens voor deelname aan de finale. Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 15 per paard.

8. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van het deelnemende paard aanvaardt deze als definitieve uitspraak, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

9. Het prijzengeld bedraagt in totaal ongeveer € 2.000,- hetgeen wordt uitgekeerd aan de paarden met de hoogste puntenaantal in de finale.

10. Aanwezigheid en deelname aan het kampioenschap is geheel voor eigen risico. De medewerkers van de organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen tijdens het evenement.

11. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men dit om enigerlei reden meer of minder noodzakelijk acht. Voor mogelijke nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

12. Door ondertekening en/of inzending van het inschrijfformulier verklaren de eigenaren/inzenders zich akkoord met deze voorwaarden en richtlijnen voor het kampioenschap.

Meld uw paard aan: klik hier.